Priset på en korg med viktiga produkter har återigen stigit för tredje veckan i rad. Bara under den senaste veckan har priset på denna korg ökat med cirka fyra euro och överstiger redan 234 euro, enligt den portugisiska konsumentskyddsföreningenDECO (Portuguese Association for Consumer Protection).

I februari sjönk inflationen till 8,2 %, dvs. den fjärde månaden i rad med prisnedgång. Inflationen för obearbetade livsmedelsprodukter steg dock återigen i februari för tredje månaden i rad och uppgick till 20,09 %. Det är det högsta värdet på 38 år. I nio månader har livsmedelspriserna legat på tvåsiffriga nivåer.

Denna trend signaleras faktiskt av DECO, som i torsdags meddelade att livsmedelskorgen ökade med 4,09 euro (1,77 %) under förra veckan, till 234,84 euro , det vill säga ett rekord sedan starten av övervakningen (den 5 januari 2022), som övervakar prisutvecklingen för 63 livsmedelsprodukter.