TAAG, det angolanska flygbolaget, sade i ett uttalande att efter turbulensen fick personer med lindriga skador först första hjälpen ombord av kabinpersonalen och senare av räddningstjänsten på Humberto Delgado-flygplatsen i Lissabon.

Enligt flygbolaget fördes två passagerare och en besättningsmedlem till sjukhus för ytterligare kontroller efter observation och bedömning av det medicinska teamet.

De återstående passagerarna "lyckades gå i land utan hjälp", tillägger TAAG.


"I enlighet med de vanliga säkerhetsförfarandena prioriterade TAAG assistans till passagerare och drabbad besättning, därefter kommer flygplanet att inspekteras av de behöriga myndigheterna och en utredning av händelsen pågår också", försäkrar flygbolaget.

TAAG tillägger att den "svåra turbulens" som registrerades på denna flygning inträffade på öppen himmel och är en typ av turbulens "som inte kan upptäckas av instrumenten och på ett geografiskt ställe som ligger mycket nära slutdestinationen (Portugal)". Kaptenen fattade det beslut som anges i protokollet att fortsätta resan inom ramen för den ursprungliga flygplanen.

Situationer med ogynnsamma väderförhållanden "förekommer inom luftfarten och i företagets historia har liknande fall av allvarlig turbulens redan inträffat tidigare, och TAAG kommer att fortsätta att garantera flygsäkerheten".

Bilder som cirkulerar på sociala nätverk visar konsekvenserna av den turbulens som drabbade flyg DT 652 Luanda-Lissabon, med passagerare med blåmärken och blod, särskilt på huvudet, och rester av mat och material ombord som är utspridda över hela flygplanet.