År 2022 såldes totalt 156 250 personbilar. I denna siffra ingår endast fordon som registreras för första gången.

NM gjorde en snabb beräkning och kom snabbt fram till att med tanke på försäljningen 2022 såldes förra året 428 bilar... per dag.