Enligt euronews ska också en blockad av de förbränningsanläggningar som betjänar staden hävas. Meddelandet kom från fackförbundet CGT efter att antalet arbetare som deltog i strejken började minska.