"Vi har alla möjlighet att garantera att korgen kommer att marknadsföras i butikerna och att de identifierade produkterna kommer att ha noll moms och identifieras korrekt i butikerna".

Enligt Gonçalo Lobo Xavier är "företagen mycket motiverade", även om det fortfarande finns vissa tekniska tveksamheter, nämligen huruvida vissa specifika produkter passar in i de kategorier som definieras i det diplom som godkänts av parlamentet, och därmed om de klarar av att vara momsbefriade eller inte. Det arbetet pågår fortfarande tillsammans med statssekreteraren för skattefrågor och skattemyndigheten, sade han.

Konsumenterna kommer att kunna dra nytta av nollmomsen från och med den 18 april, tisdag, till och med den 31 oktober, även om det inte finns några säkerheter om den exakta effekten som åtgärden kommer att ha på skattebetalarnas utgifter för baslivsmedel. Produkterna kommer att identifieras på hyllorna, även om APED-ledaren utesluter möjligheten att sätta upp "små flaggor" för att märka alla produkter. Man räknar också med att de produkter som omfattas kommer att få en förstärkt marknadsföringsdynamik.

På frågan om den praktiska tillämpningen av 0 % moms innebar förändringar i faktureringsprogrammet bekräftade den ansvariga personen att "det krävdes stora förändringar och en mycket stor investering". Det är därför vi bad [regeringen] att ge oss tillräckligt med tid", sade han.