Föreningen, som representerar de största konsultföretagen inom fastighetsbranschen i Portugal - B. Prime, CBRE, Cushman & Wakefield, JLL, Savills och Worx - kritiserar "alla åtgärder som påverkar möjligheterna att locka till sig investeringar för den nationella marknaden" och kräver att det genomförs en offentlig politik som bygger på samförstånd och som syftar till att skapa förtroende för alla aktörer, vilket är "grundläggande för att fylla bristen på bostadsutbud".

I det dokument som överlämnats till den verkställande makten, i vilket ACAI säger sig ha gått vidare med åtgärder som man anser vara grundläggande för att stabilisera sektorn och därmed öka bostadsbeståndet, framhåller ACAI "att det är brådskande att påskynda utfärdandet av licenser, eftersom förseningar är faktorer som påverkar slutkostnaden för byggandet och därmed slutpriset på bostäder, både för ägare och hyresgäster".

Jorge Bota, ordförande för ACAI, utmanar i meddelandet den verkställande makten att uppmana alla aktörer inom fastighetssektorn att delta i diskussionen om ämnet i parlamentet, "så att man kan nå fram till en lag som verkligen skapar lösningar och följer marknadens verklighet".

"Utan privata initiativ kommer staten inte att lösa problemet, och det är därför ACAI befinner sig i en privilegierad position för att i samarbete med parlamentet kunna få fram en ram som möjliggör det som alla vill ha, mer prisvärda bostäder för alla", avslutar han.