För närvarande arbetar 650 000 invandrare i Portugal, vilket är sex gånger fler än 2015, påpekar Ana Mendes Godinho.

Ministern försvarar "utländska arbetstagares bidrag till Portugals utveckling" och betonar att i socialförsäkringsavgifter utgör utlänningar redan 10 procent av de arbetstagare som aktivt deltar i systemet, vilket motsvarar 1 800 miljoner euro, säger hon i en intervju med RTP3.

Ana Mendes Godinho fokuserar på digitala nomader och säger att de är "grundläggande, nämligen för att de har förmågan att leva i det inre, som har återupptäckts av nya arbetsformer". Hon understryker att "vi måste fokusera på att locka människor att komma till Portugal".