Hittills har 5400 personer kontaktats, varav 1319 har nått utvärderingsfasen i den mobila enheten, som redan har rest runt i 17 kommuner. Resultaten av studien bör vara kända i början av 2024, men enligt Jaime Correia de Sousa "kan man genom utvärderingen av resultaten av pilotstudien i ULS i Matosinhos förstå att studien är mycket viktig, eftersom de insamlade uppgifternas art och kvalitet kommer att möjliggöra en omfattande karakterisering av patienterna och ett bättre stöd för den kliniska hanteringen av sjukdomen".

Uppgifterna är oklara, men det mest påpekade är att det finns cirka 700 000 astmapatienter i Portugal, varav 35 000 kan ha den svåraste formen av sjukdomen. Men var befinner vi oss i dag när det gäller astmaprevalensen? Svaret kommer snart att bli känt, eftersom "Epi-asthma - Prevalence and characterisation of people with asthma, according to the severity of the disease, in Portugal" går in i slutfasen av datainsamlingen.

Syftet med studien är att fastställa prevalensen av astma samt att karaktärisera astmapatientens profil, "en mycket viktig faktor när det är dags att behandla", säger João Fonseca, immunoallergolog och en av de vetenskapliga samordnarna av studien, "eftersom till exempel det inflytande som svår astma har på patientens dagliga liv är helt annorlunda än mild eller måttlig astma, eftersom frekvensen och intensiteten av symtom och attacker är mycket större, liksom svårigheten att kontrollera sjukdomen".

Epi-astma är ett initiativ från institutet för forskning inom livs- och hälsovetenskap(ICVS) vid universitetet i Minho(UMinho), forskningscentret för hälsoteknik och hälsotjänster(CINTESIS) vid medicinska fakulteten vid universitetet i Porto(FMUP) och AstraZeneca, och genomförs över hela det portugisiska fastlandet tillsammans med läkare från 38 enheter inom primärvården.