"Presidenten för republikens församling, Augusto Santos Silva, tillsammans med en parlamentarisk delegation, gör ett officiellt besök i Ukraina i dag och i morgon på inbjudan av sin kollega Ruslan Stefanchuk, som är ordförande för Ukrainas högsta råd, Verkhovna Rada, landets lagstiftande organ", meddelade hans kansli i dag.

Programmet för besöket, i Kiev, "omfattar institutionella möten på högsta nivå, nämligen med Ukrainas president Volodymyr Zelensky, med parlamentets talman Ruslan Stefanchuk och med premiärminister Denys Shmygal".

"Ett möte är också planerat med studenter i portugisiska vid den filologiska institutionen vid universitetet i Kiev", tillägger noten.

Enligt kansliet för ordföranden för republikens församling kommer Santos Silva vid detta besök att åtföljas av en parlamentarisk delegation bestående av ledamöterna Eurico Brilhante Dias, från socialistpartiets parlamentsgrupp, Jorge Paulo de Oliveira, från socialdemokratiska partiets parlamentsgrupp, João Cotrim de Figueiredo, från liberala initiativets parlamentsgrupp, och Isabel Pires, från vänsterblockets parlamentsgrupp.

Förra veckan meddelade ordföranden för republikens församling att han hade uteslutit Chega, det tredje största partiet, från delegationer som besöker utländska parlament, efter incidenten vid välkomstsessionen för Lula da Silva den 25 april.