Fyll i luckorna för att komplettera dessa vanliga fraser:

Hur mår du?

Como ____? - Hur mår du? (formellt)

Como _____? - Hur mår du? (informellt)

_____ bem. - Jag mår bra.

____ ___? - Går allt (bra)?

____ ___. - Allt (går) bra.

Vem är du?


Como __ chama? - Vad heter du? (formellt)

Como __ chamas? - Vad heter du (informellt)

_____-me Maria. - Jag heter Maria.

Eu ___ _ _ Maria. - Jag heter Maria

Trevligt att träffa dig!


Prazer em _______-__. - Trevligt att träffa dig (talar till en man)

Prazer em _______-__. - Ett nöje att träffa dig (när du talar till en kvinna)

(Lyckligtvis kan dessa förkortas till _____ ______ eller bara ______!)

Varifrån kommer du?


__ __ __ onde? - Varifrån kommer du? (informellt)

_ __ onde? - Varifrån kommer du? (formellt)

__ onde ___? - Var kommer du ifrån (talar till fler än en person)

_ ____ _ _________? - Är du portugisisk? (talar till João)

_ _____ _ __________? - Är du portugisisk? (talar till Maria)

Nós _____ __ Alemanha. - Vi är från Tyskland.

Eu ___ ___ ___ Estados Unidos. - Jag är från Förenta staterna.


Kontrollera dina svar på www.PracticePortuguese.com/AnswerKey