Antalet arbetstagare i Portugal ökade med 4,2 % under årets första tre månader jämfört med samma period 2022 och uppgick till 4,5 miljoner arbetstillfällen, vilket motsvarar socialförsäkringsmottagare och prenumeranter på Caixa Geral de Aposentação, visar den senaste INE-bulletinen och rapporteras av idealista.

Och fastighets- och byggsektorn är bland de tio ekonomiska verksamheter som anställde mest under det första kvartalet 2023, eftersom antalet arbetstagare ökade med 9,6 % respektive 6,4 %. I slutet av mars hade fastighetsbranschen 54,8 tusen anställda och byggbranschen 331,6 tusen anställda.

Men har lönerna också ökat? INE:s uppgifter säger ja. Inom byggbranschen ökade den totala bruttolönen med 8,5 % mellan dessa två tidpunkter till 1 051 euro per månad (i genomsnitt). Inom fastighetsbranschen ökade lönerna mindre (7,3 %), men de låg på en högre nivå, 1 173 euro per månad.