Det kommer att ge staten befogenhet att bygga, äga och driva dessa fabriker och ger den också frihet att bygga, äga och driva projekt för grön energi, vilket enligt förespråkarna kommer att öka möjligheterna till sysselsättning.