"Användningen av väl föreskrivna, väl genomtänkta kontrollerade bränder är grundläggande för att kunna stoppa skogsbränder, i ännu högre grad än bränsleskötselremsor intill hus och gator", förklarade direktören för Zero, Paulo Lucas, för Lusa.

Miljöaktivisten anser att det fortfarande är oklart hur effektiva bränsleskyddsremsor är när det gäller att bekämpa bränder, liksom deras ekonomiska och miljömässiga kostnader, eftersom landet huvudsakligen förlitar sig på mekaniska medel - koldioxiddispenser - för att genomföra dessa remsor.

"Vi använder mycket lite kontrollerad eld, vilket är användningen av eld för att skapa luckor i bränslekällorna i landskapet, vilket effektivt hindrar elden från att sprida sig så lätt", förespråkade han.

Denna metod, tillade han, är inte bara "effektivare" och "billigare", utan gör det också möjligt att flytta resurser till andra investeringar, som "plantering av mer brandresistenta arter, inhemska arter", vilket behövs i stora delar av landet.

Paulo Lucas ser också med oro på frågan om kontroll av antändning och betonar att Portugal har ett problem med missbruk av eldar och otillräckliga beteenden kring dem.

"Vi har ett beteendeproblem som måste åtgärdas och vi ser inte att politikerna agerar i det avseendet. Överskottet av antändningar, en dag med många skogsbränder, innebär ett allvarligt förvaltningsproblem. Åtgärderna måste koncentreras. Om de är utspridda kan branden gå överstyr", bekräftade han och tillade att "de flesta av de stora skogsbränderna har att göra med hur medlen för att bekämpa dem".