Syftet är att säkerställa att sysslorna fördelas lika inom hushållet, främst med tanke på att kvinnor vanligtvis är de som bär den största bördan. En studie från INE visar att 50% av kvinnorna hävdar att de gör det mesta av hushållsarbetet, medan endast 4% av männen säger detsamma.