"Det ligger på bordet, integrerat i en ansökan om finansiering från Coimbra Chamber, inom ramen för 'Digital Neighborhoods', [ett projekt] som tillhandahåller automatisk åtkomstkontroll baserad på avläsning av registreringsskyltar", sade rådskvinnan.

Om kommunen godkänner finansieringen kommer pollare att installeras på flera ställen i det historiska området (som redan har begränsad tillgång för behöriga fordon, nämligen boende och handlare, men utan någon typ av kontroll), enligt tjänstemannen.

"Kammaren autentiserar personer, en lista över auktoriserade personer upprättas, systemet läser automatiskt av registreringsskylten, känner igen den och öppnar en nedfällbar stift. De som inte är behöriga kommer inte att kunna komma in", säger Ana Bastos.

Tillämpningen av detta system i den historiska stadskärnan, i Alta och Baixa de Coimbra, syftar till att förhindra att obehöriga bilar cirkulerar på olika vägar i den historiska stadskärnan.