Portimãos kommunfullmäktige betonade vikten av att ha de två medelstora "Fireboss" flygplanen i kommunen och angav att de två luftburna medlen för bekämpning av landsbygdsbränder har kunnat fungera sedan den 1.

Det logistiska stödet från Algarve kommun "säkerställer alla förutsättningar för dessa specialflygplan att fungera för första gången i Algarve" och "ökar svarskapaciteten för den särskilda enheten för bekämpning av landsbygdsbränder (DECIR), särskilt i bränder som inte åtgärdas i den inledande fasen", förklarade Portimão kommunfullmäktige i ett uttalande.

Samma källa garanterade att de två flygplanen kommer att fungera "i full harmoni med de andra aktiviteter som äger rum i denna luftfartsinfrastruktur", såsom den "reguljära flyglinjen som korsar landet dagligen" och förbinder södra till norra Portugal eller "fallskärmshoppning, som redan har blivit en viktig del av turismen i Algarve".