Det bildas genom att skalen värms upp till 600ºC i ett syrefritt rum, vilket gör att orenheter försvinner. Allt måste dock göras lokalt, eftersom transporter skulle störa det koldioxidnegativa kretsloppet.