Denna veckas genomsnittspris för både bensin och diesel låg under genomsnittspriset för föregående vecka, på cirka 25 USD per ton för diesel och cirka 30 USD för bensin.

Enligt uppgifter från generaldirektoratet för energi och geologi(DGEG) kan du från och med nästa vecka förvänta dig att betala ett genomsnittspris på 1,48 euro per liter enkel diesel och 1,645 euro per liter bensin 95.

Det bör dock noteras att de värden som anges av DGEG är ett genomsnittspris, och priset kan ligga över eller under detta värde, beroende på tankstation, märke och plats där bilen tankas.