"Vi är oerhört besvikna över att SNPVAC [National Union of Civil Aviation Flight Personnel] planerar nya strejkåtgärder, trots vår vilja att fortsätta en konstruktiv dialog med målet att nå ett hållbart avtal", inleder flygbolaget i ett uttalande, där det tillägger att fackets krav trots dess ansträngningar "fortsätter att vara ogenomförbara, med föreslagna ökningar som inte visar någon verklighetsförankring".

Enligt företaget var fackföreningens senaste förslag en ökning av den totala ersättningen med 44%.

Flygbolaget insisterar på att det "anställer all sin besättning enligt avtal med lokala fackföreningar, som överensstämmer med relevant lokal lagstiftning" och att lönen för besättningsmedlemmar på portugisiska baser "är konkurrenskraftig och betydligt högre än den nationella genomsnittslönen".

Under de senaste veckorna har företaget och facket träffats flera gånger och enligt easyJet var det möjligt att "lösa några av de öppna punkterna".

"Vårt mål är fortfarande att hitta en positiv överenskommelse, som också garanterar bibehållandet av arbetstillfällen och vår position på den portugisiska marknaden", betonade flygbolaget, som har meddelat öppnandet av fem nya rutter i landet för vintern.

För att mildra strejkens inverkan på kunderna kommer easyJet att göra det möjligt att ändra flygscheman i förväg.

"Alla kunder som påverkas av inställda flyg är berättigade till en återbetalning eller en gratis överföring till ett nytt flyg", garanterade flygbolaget och rekommenderade också att kontrollera statusen för flygningar på strejkdagar på webbplatsen.