AirHelp uppskattar att den tredje easyJet-strejken i Portugal, planerad till den 21-25 juli, kommer att påverka "tusentals passagerare", och föreslår därför att berörda passagerare konsulterar "Air Passenger Rights Guide" för att vara medvetna om sina rättigheter.

I ett pressmeddelande påminner AirHelp om att easyJets kabinpersonal i Portugal redan har genomfört två strejker i år, varav den första ägde rum i april, medan den andra ägde rum i slutet av maj och början av juni.

I juli förbereder sig easyJet-besättningsmedlemmar för ännu ett stopp som enligt AirHelp "kommer att negativt störa planerna för tusentals portugiser som hade valt detta flygbolag att flyga på sin sommarsemester".

"I strejksituationer kommer tusentals passagerare inte att anlända till sin destination som de hade planerat. Vid förseningar på mer än tre timmar eller inställda flyg kan drabbade passagerare ha rätt till ersättning på upp till 600 euro. 2021, i EU-domstolen, kunde AirHelp visa att flygbolag är ansvariga för aviserade och oaviserade strejker och måste kompensera sina kunder när strejker utlyses av flygbolagsanställda, vilket är vad som händer här", säger Pedro Miguel Madaleno, specialistadvokat, citerad av Publituris.

Känn till dina rättigheter

Pedro Miguel Madaleno påminner om att "flygbolagen ofta avvisar passagerarnas krav på kompensation med motiveringen att strejker ligger utanför flygbolagets kontroll", något som specialisten avvisar och garanterar att "de störningar som orsakas av strejker bland flygbolagens anställda är kompenserande".

AirHelp anger att när en passagerare nekas ombordstigning på grund av inställt flyg, har passageraren rätt till en ombokning, om flyget ställdes in eller anslutningen missades på grund av en försening av flygbolaget, samt mat, dryck och internet, liksom boende, om det är nödvändigt på grund av en flygförsening eller inställt flyg.

"För detta är det viktigt att passageraren samlar in och behåller alla resehandlingar, liksom all kommunikation och alla dokument som tillhandahålls av flygbolaget. Dessa kommer att behövas för att kräva återbetalning eller kompensation", rekommenderar AirHelp.

Om flyget är inställt kan passageraren avstå från ombokningsflyget och begära återbetalning av det totala biljettpriset och företaget påminner om att om passageraren under väntetiden har ytterligare kostnader som orsakats av flygavbrottet kan de be flygbolaget att ta över hela det utlagda beloppet.

"Enligt förordning 261/2004, som reglerar flygningar som avgår från eller ankommer till EU, kan inställda och försenade flygningar ge passagerare rätt till kompensation på upp till 600 euro per person vid förseningar på mer än 3 timmar vid ankomst till destinationen, avbokning utan föregående meddelande före 14 dagar före avresedatum och nekad ombordstigning på grund av överbokning orsakad av flygbolaget", erinrar AirHelp.

AirHelp fortsätter med att säga att "i händelse av strejker utlysta av flygbolagsanställda har passagerare rätt att lämna in klagomål och de är alla berättigade till kompensation."