"Teamet av analytiker på Picodi.com kontrollerade statistiska uppgifter från 105 länder och beräknade hur mycket pengar människor spenderar på sina inköp runt om i världen. I denna ranking rankades Portugal på 30:e plats av 105 länder - livsmedel och alkoholfria drycker står för 17,5% av utgifterna för varor och tjänster", enligt Notícias ao Minuto.

Detta resultat liknar Polen (17,2%), Grekland (17,6%) och Ungern (18%).

Dessa uppgifter visar dock att livsmedelsutgifterna varierar kraftigt mellan olika länder: "Till exempel är mindre än en tiondel av utgifterna för mat och alkoholfria drycker som konsumeras hemma i länder som USA - 6,7%, Singapore - 8,4%, Storbritannien - 8,7%, Irland - 9,2% och Schweiz - 9,9%".

"Bland de länder som ingår i rankningen finns den högsta andelen utgifter för livsmedelsprodukter i Nigeria, Myanmar och Kenya - 59%, 56,6% respektive 56,1%", avslutar studien.

Uppgifterna visar också att de högsta livsmedelsutgifterna i Europa registreras i Schweiz (325 euro/månad), följt av Norge (308 euro/månad) och Danmark (281 euro/månad), "vilket kan förklaras av de globalt höga priserna i dessa länder".

"Portugiserna spenderar 204 euro per månad på inköp", enligt samma studie.

"De lägsta livsmedelsutgifterna registreras i Ukraina (98 euro/månad), Vitryssland (89 euro/månad) och Moldavien (88 euro/månad)".