Med tanke på att det är nödvändigt att förhindra beteenden som är orsaken till brott, olyckor, våld och osäkerhet, betonade Luís Simões att förutom drogkonsumtion, "vare sig konventionella eller nya psykotropa ämnen", "måste samhället reflektera över alkoholmissbruk".

"Detta är, som poliserna i detta regionala kommando väl vet, en av huvudorsakerna till våld i hemmet, oordning, skador på fysisk integritet, aggression och många av de skador som uppstår till följd av motstånd, tvång eller aggression mot poliser", sade befälhavaren, som talade vid ceremonin till minne av 145-årsjubileet för Madeiras poliskommando för offentlig säkerhet (PSP).

"Och mycket ofta är det orsaken till allvarliga trafikolyckor, som orsakar dödsfall och allvarliga skador på regionens vägar", tillade han.

Luís Simões tillade att på Madeira "kör 10 (uppgifter från 2022) eller 11 (uppgifter från första halvåret 2023) av 100 kontrollerade förare med en alkoholhalt i blodet som överstiger den tillåtna gränsen [0,5 g/l]", och betonade att "dessa siffror på 10, 11 % är mycket högre" jämfört med kontinenten, där siffran ligger på cirka 6 %.

Förra året registrerade Madeiras PSP 1 048 fall av rattfylleri och häktade 825 personer i flagrant delicto.

Under första halvåret i år gjordes "550 arresteringar på bar gärning och mer än 650 brott av denna typ registrerades", sade befälhavaren.