Skolor som byggdes från 50-talet till 90-talet, då RAAC användes som en lättviktslösning, kommer att vidta åtgärder för att hålla sina byggnader och elever säkra.