"En annan stor ekonomisk utmaning är den ihållande höga inflationen. Christine Lagarde [ordförande] och Europeiska centralbanken[ECB] arbetar hårt för att hålla inflationen under kontroll, [men] vi vet att det kommer att ta lite tid att återgå till ECB:s medelfristiga mål", sade Ursula von der Leyen i sitt tal om tillståndet i unionen 2023 vid Europaparlamentets plenarsammanträde i den franska staden Strasbourg.

I sitt fjärde tal sedan hon tillträdde, det sista under denna mandatperiod, listade tjänstemannen "tre stora ekonomiska utmaningar för industrin nästa år".

Det handlar om "brist på arbetskraft och kompetens, inflation" och behovet av att "underlätta företagens verksamhet", i ett sammanhang med begränsad ekonomisk tillväxt, konsekvenserna av kriget i Ukraina och en stram penningpolitik som gör det svårt att få tillgång till finansiering.

Sådana utmaningar uppstår, enligt ledaren för gemenskapens verkställande organ, vid en tidpunkt då industrin också uppmanas att leda den rena övergången, vilket innebär att det är angeläget att "blicka framåt" och definiera hur EU kan förbli konkurrenskraftigt.

Av denna anledning bad Von der Leyen Mario Draghi, tidigare ordförande för ECB, "en av de största ekonomiska hjärnorna i Europa, att förbereda en rapport om framtiden för den europeiska konkurrenskraften".