"Bland de 34,3 miljoner fordon som inspekterades mellan januari och mars 2023 upptäcktes 306,7 tusen överträdelser, vilket motsvarar en ökning med 22,5% jämfört med samma period föregående år", anger National Authority of Road Safety(ANSR) i 24-timmars olycksrapport och väginspektion för första kvartalet 2023.

Enligt ANSR ökade de olika typerna av överträdelser under årets tre första månader, särskilt de som rörde fortkörning (57,9%), överträdelser på grund av avsaknad av fasthållningsanordningar för barn (43,1%), på grund av bristande försäkring (28,2%), avsaknad av säkerhetsbälten (26,7%), alkohol (9,7%) och mobiltelefonanvändning (6,5%).

I rapporten anges att mellan januari och mars bötfälldes nästan 200 000 förare för fortkörning, 17 305 för att inte ha genomfört en obligatorisk periodisk besiktning och cirka 9 000 för att ha druckit för mycket alkohol.