Den 28 april fastställde statssekreteraren för fiske, Teresa Coelho, förvaltningsåtgärderna för sardinfiske och noterade att generaldirektoratet för naturresurser, säkerhet och sjöfartstjänster (DGRM) kunde ändra de dagliga begränsningarna.

Efter övervakningskommitténs möte, som ägde rum i måndags, beslutade DGRM att införa nya maxgränser för lossning och försäljning av sardiner, vilket inkluderar en gräns på "765 kg (34 korgar) sardiner kalibrerade som T4, oavsett om det finns andra storleksklasser".

I DGRM:s diplom fastställs att gränsen för fartyg med en total längd på högst nio meter är 2 250 kg (100 korgar).

För fartyg som är längre än nio meter och kortare än 16 meter är gränsen i sin tur 3 938 kg (175 korgar).

För fartyg med en total längd på mer än 16 meter sattes gränsen till 5.652 kg (250 korgar).

DGRM:s order träder i kraft kl. 00.00 på måndag.

Sardinfisket öppnade igen den 2 maj.