Dess design är inspirerad av Tesla Cybertruck och har en stämpel på handtaget som lyder "DON'T PANIC", en referens till The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Elon Musk förnekade skedens existens, men Teslas officiella Weibo-konto tillkännagav den.