Enligt Jornal de Negócios tar ökningen hänsyn till den genomsnittliga årliga variationen i räntorna till följd av den formel som anges i koncessionsavtalet (baserad på inflationstakten och förhållandet mellan stödberättigande kapitalinvesteringar och EBITDA) på 13,38 % och ytterligare en på grund av justeringar på grund av beräkningsfel för 2022, som rapporteras vara mer än 18,4 miljoner euro och som, plus ränta, överstiger 20,7 miljoner.

I dokumentet förklarar ANA att den högsta genomsnittliga reglerade intäkten (RRMM) som företaget har rätt att ta ut för flygplatser i Lissabongruppen (som inkluderar Humberto Delgado, men även Beja, Azorerna och Madeira) 2024 är 14,61 euro per passagerare, vilket innebär en variation i reglerade avgifter per passagerare på 1,64 euro (12,64 % mer). Till förslaget läggs 50 cent per passagerare i Lissabongruppen, det vill säga ytterligare 3,86 procentenheter för att inkludera återhämtningen av den avvikelse från beräkningsfelet som konstaterades förra året.