Den misstänkte, Clóvis Abreu, dök upp tillsammans med advokat Aníbal Pinto, efter att i mer än ett och ett halvt år inte ha presenterat sig för myndigheterna, har nu placerats i rättspolisens förvar.

"För ett och ett halvt år sedan gjorde Clóvis Abreu en förfrågan om att han ville visa upp sig och väntade på att det skulle bokas in. Det uppstod ett kommunikationsproblem, ett misstag, jag vet inte vad som hände... han fick aldrig någon förfrågan om att visa upp sig. Därför gjorde han en ny förfrågan, fick ett svar och visade upp sig idag", förklarade agenten för journalisterna.

Aníbal Pinto, som talade i TV utanför avdelningen för utredningar och straffrättsliga åtgärder (DIAP) i Lissabon, påminde om att Clóvis Abreu presenterade sig frivilligt idag och att detta borde innebära ett tvångsmedel som tillämpades av brottsutredningsdomaren som inte innebar häktning.

"Jag var fullt medveten om att jag kunde och borde häktas, enligt min mening i onödan. I morgon kommer undersökningsdomaren att tillämpa en tvångsåtgärd, vi väntar. För att han ska berövas friheten måste ett av följande villkor föreligga... Det finns ingen risk för flykt, det finns ingen risk för fortsatt brottslig verksamhet, det finns ingen risk för att utredningen störs", betonade han.