I ett uttalande förklarade GNR att efter ett larm om en skogsbrand i Montalegre, i distriktet Vila Real, flyttade delar av miljöskyddscentralen (NPA) i Chaves "omedelbart till platsen, där de fann att branden startade med en otillåten eldning som gick överstyr".

"Under polisutredningen kunde man identifiera den misstänkte", en 60-årig man, säger polisen.

Det territoriella kommandot för GNR i Vila Real avslöjade också att bevis hänvisades till Montalegre-domstolen.

I uttalandet betonade GNR också att "skyddet av människor och hus, i samband med bränder på landsbygden, fortsätter att vara en av prioriteringarna".

Och de påminde om att det "när som helst på året är det förbjudet att bränna hackade och upphopade buskar och alla typer av rester från skogs- eller jordbruksexploatering utan att begära tillstånd eller göra en förhandsanmälan" och att "bränning endast är tillåten efter tillstånd från kommunen eller församlingen och saknar övervakning av en ackrediterad tekniker i kontrollerad brand".

"För att undvika olyckor, följ alltid säkerhetsreglerna och ta med dig din mobiltelefon", varnade han.