Enligt PRNewswire har tillgången minskat med nästan 25%-- sedan början av augusti, vilket potentiellt hotar den medicinska vården av patienter med ett akut behov av blod, eller de som lever med kritiska tillstånd såsom cancer och sicklecellsjukdom och som är beroende av livräddande blodtransfusioner.