Portugal, genom utrikesminister João Gomes Cravinho, var ett av de första länderna att underteckna fördraget.

Detta faktum betonas i ett uttalande från Oceano Azul Foundation, som gratulerar den portugisiska regeringen och det internationella samfundet till undertecknandet.

Fördraget, som är resultatet av nästan 20 års diskussioner, syftar till att bevara och på ett hållbart sätt använda den marina biologiska mångfalden. Det är ett rättsligt bindande dokument som skyddar internationella vatten, som ligger utanför området för nationell jurisdiktion, vilket motsvarar mer än 70 % av jordens yta.

FN meddelade att processen för att underteckna fördraget officiellt skulle öppnas för medlemsländerna vid FN:s högkvarter, och att 65 länder redan hade visat intresse för att underteckna dokumentet denna vecka.

Forskaren och chefen för Oceano Azul Foundation, Emanuel Gonçalves, talade till Lusa Agency från New York och sa att ytterligare 40 länder förväntas underteckna dokumentet i slutet av veckan.

Emanuel Gonçalves förklarade att undertecknandet av fördraget i New York faktiskt är ett åtagande från länder att ratificera dokumentet, och denna process beror nu på det politiska systemet i varje stat.

Denna interna process sker inte samtidigt i alla stater och fördraget träder i kraft först när det har ratificerats av minst 60 länder.

Emanuel Gonçalves påpekade att haven för närvarande lider av "mycket allvarliga problem", vilket visas av vetenskapen, och att det inte längre finns "tid för samtal".