Den skattenedsättning som fastställs genom de nu gällande åtgärderna uppgår till 25 cent per liter diesel och 26 cent per liter bensin.

"Inom ramen för prisutvecklingen fastställer regeringen återföringen av ytterligare momsintäkter, via ISP, med referens till värdena före konflikten i Ukraina, vilket innebär en ytterligare minskning med två cent per liter på diesel och en cent per liter på bensin", lyder uttalandet från finansministeriet.

Om man bara tar hänsyn till ISP-rabatten uppgår den nu till 15,1 cent per liter för diesel och 16,3 cent per liter för bensin. Dessutom förblir det partiella upphävandet av uppdateringen av den extra skattesatsen för koldioxidutsläpp (koldioxidskatt) oförändrad, vilket ger en total "rabatt" på 25,1 cent per liter diesel och 26,1 cent per liter bensin.

Denna förändring träder i kraft på tisdag. I veckan förutspåddes att dieseln skulle sjunka med en cent och bensinen stiga med en cent. Men med förändringarna i skattebelastningen accentueras nedgången i dieselbränsle och priset på bensin börjar stabiliseras jämfört med förra veckan.

Vad gäller den framtida utvecklingen kommer regeringen att fortsätta att regelbundet utvärdera utvecklingen av bränslemarknaden, inom ramen för åtgärder för att mildra geopolitiska chocker, miljömålen för bränslebeskattning, konsumtionsnivåerna och konvergensen av vikten av skatter på bränslen med genomsnittet i euroområdet.