"Projekten i sig kommer att genomföras, men inte så snabbt som vi alla hade tänkt oss", sa João Galamba till journalister och tillade att det finns problem i genomförandet av investeringarna.

I fredags medgav infrastrukturministeriet att man hade genomfört 189 miljoner euro mindre i offentliga investeringar i järnvägen i år jämfört med vad som ursprungligen planerades i statsbudgeten för 2023.

"Vi har följt det mycket noga, både i dialog med IP och med entreprenörerna, och försöker naturligtvis se till att dessa arbeten utförs så snabbt som möjligt, men det finns ingen minskning av investeringsambitionen, inget övergivande av något investeringsprojekt", insisterade han och betonade att hela den planerade investeringen för järnvägen "ska genomföras".

Regeringstjänstemannen försäkrade att den verkställande makten kommer att göra "allt" för att investeringen "ska genomföras så snabbt som möjligt".

"Tyvärr beror detta inte bara på regeringen och det beror inte bara på IP och ofta beror det inte bara på entreprenörer, eftersom vi också talar om utrustning och material som måste levereras av tredje part", påpekade han.

João Galamba tillade att i slutet av året "kommer det första anbudsförfarandet för den första delen av TGV att inledas, följt av det andra" - även om det andra inväntar utfärdandet av miljökonsekvensbeskrivningen.