I ett uttalande säger vattenbolaget att arbetet redan pågår för att reparera brottet, vilket påverkade försörjningen till vissa kunder på båda gatorna, i församlingarna Nossa Senhora de Fátima och Avenidas Novas.

"Ingreppet kommer att påverka trafiken, varför det föreslås att man väljer andra alternativa vägar för cirkulation".

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres ber om "förståelse från alla kunder och bilister och informerar om att man kommer att göra allt för att snabbt slutföra arbetet".