Enligt resultaten av "Business and Consumer Surveys" från det nationella statistikinstitutet(INE), "minskade konsumenternas förtroendeindikator i augusti och september, mer markant under den senaste månaden, efter att i juli ha registrerat det högsta värdet sedan februari 2022".

När det gäller indikatorn för det ekonomiska klimatet "minskade den mellan juli och september, efter att ha stabiliserats i juni", med förtroendeindikatorer som minskade inom handel och tjänster och ökade inom byggande och offentliga arbeten och inom tillverkningsindustrin.