Zgodnie z wynikami "Sondaży biznesowych i konsumenckich" Narodowego Instytutu Statystycznego(INE), "wskaźnik zaufania konsumentów spadł w sierpniu i wrześniu, bardziej znacząco w ostatnim miesiącu, po odnotowaniu w lipcu maksymalnej wartości od lutego 2022 r.".

Jeśli chodzi o wskaźnik klimatu gospodarczego, "spadł on między lipcem a wrześniem, po ustabilizowaniu się w czerwcu", przy czym wskaźniki zaufania spadły w handlu i usługach, a wzrosły w budownictwie i robotach publicznych oraz w przemyśle wytwórczym.