Enligt den brittiska publikationen Travel Weekly kommer strejken att märkas i hela landet och följer på en strejk som redan ägde rum förra fredagen och som drabbade italienska transportarbetare, med undantag för flygsektorn.

"En 24-timmars nationell strejk av flygplats-, flygbolags- och marktjänstpersonal förväntas den 24 november. Resenärer uppmanas att kontrollera med sin bokningsleverantör för uppdateringar", lyder varningen från de italienska myndigheterna.

Fredagens strejk förväntas påverka assistanstjänster, markpersonal och andra funktioner på flygplatsen, med förseningar, inställda och avbrutna flygningar som följd.