Till minne av

Han var inte bara en kock, han var en konstnär, han trollade fram rätter som förförde oss, som gladde oss. Han var inte bara en kock, han var en vän, han gav oss sitt öra, sitt hjärta och sitt skratt.

Han älskade sitt kök mer än något annat, han gav det sin själ, sina händer, sin röst. Han älskade sina gäster som en familj, han erbjöd dem sitt hem, sin restaurang och sin lycka.

Vi gråter över honom, vi känner hans förlust, vi bär hans sorg, vi värnar om honom, vi hedrar honom, vi tackar honom. Han lever i våra minnen, i våra smaker, i vår kärlek.

Vi vill uttrycka våra djupaste kondoleanser till hans familj och stå vid deras sida i denna svåra tid. Andrea kommer att leva vidare i våra hjärtan och vi kommer att hedra hans minne.

Minnesstunden för Andrea Fusco kommer att äga rum den 6 december kl. 10.30 i det lilla kapellet vid marknaden i Lagoa. Andrea kommer att begravas i Italien vid ett senare tillfälle.