Protesten samlade 32 medlemmar från CULS som delade upp sig i fyra team och delade ut flera affischer på fönstren inuti tågen som lämnade stationen.

Affischerna belyser att det inte har kommit några nya tåg på Sintra-linjen på 30 år och listar "förseningar", "stationer med allt sämre förhållanden", "försämrad infrastruktur", "brist på skydd", "smuts" och "obefintliga eller oanvändbara badrum" som problem orsakade av brist på investeringar.

Miguel Rato, från CULS, säger till Lusa att det har skett "ombyggnad och återhämtning av vissa tåg som övergavs", men att detta är "otillräckligt" för de problem som användarna upplever.

Miguel Rato säger också att CP säger att det inte finns några villkor för att svara på de problem som kommissionen presenterar.

Ett annat problem som lyfts fram av CULS är det "otillräckliga utbudet av nattlinjer" och minskningen av antalet vagnar, särskilt på helgerna, som tenderar att vara hälften av antalet vagnar på vardagar, vilket redan har lett till överbeläggning.

Miguel Rato anser att problemen på linjen till Sintra gör att man "undviker att använda kollektivtrafiken som ett alternativ".