I ett uttalande sade IPMA att jordbävningen hade sitt epicentrum cirka fyra kilometer söder om Altares, på ön Terceira, och registrerades klockan 00:45 (01:45 i Lissabon) vid stationerna i det seismiska nätverket i Azorernas arkipelag

Denna chock kändes med maximal intensitet III/IV (modifierad Mercalli-skala) i församlingen Biscoitos.

Den kändes också med mindre intensitet i församlingen Terra Chã.

Jordbävningar klassificeras efter magnitud som mikro (mindre än 2,0), mycket små (2,0-2,9), små (3,0-3,9), lätta (4,0-4,9), måttliga (5,0-5,9), starka (6,0-6,9), stora (7,0-7,9), viktiga (8,0-8,9), exceptionella (9,0-9,9) och extrema (större än 10).

Enligt IPMA:s definition kan jordbävningar på nivå III i den modifierade Mercalli-skalan kännas inne i huset, hängande föremål svänger, vibrationerna liknar dem som orsakas av tunga fordon och det är möjligt att uppskatta varaktigheten, men kan inte identifieras som en jordbävning.