Enligt idealista-nyheterna godkände det regionala regeringsrådet på torsdagen (30 november 2023) ingåendet av ett programavtal med det offentliga företaget Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) för förvärv av mark avsedd för prisvärda bostäder, till ett maximalt belopp på 480 000 euro.

I ett meddelande som skickats till nyhetsredaktioner med slutsatserna från mötet, anger öns verkställande (PSD/CDS-PP) att programkontraktet syftar till "ekonomiskt deltagande med förvärv av mark, som ska överföras till initiativtagare, avsedda för byggande av bostadsprojekt ekonomiska".

Därefter fördelas husen till överkomliga priser, "anpassade till ansträngningsgraden för medelklassen och unga människor i början av sitt yrkesliv, inom ramen för incitamentsprogrammet för främjande av ekonomiska bostäder som kallas Casa Própria."

Det ekonomiska bidrag som ska beviljas IHM kommer inte att överstiga det maximala globala beloppet på 480 000 euro, vilket anges i noten.

Vid torsdagens möte beslutade regeringsrådet också att förvärva en privat tomt som är nödvändig för ett vägprojekt som kommer att ansluta Amparo-området till det nya sjukhuset i regionen, utan att ange värdet på investeringen.