Enligt ECEPR har andelen vuxna som är anställda i hjärnföretag i Portugal sedan 2014 ökat med imponerande 61%. Tillsammans med Litauen och Cypern, med en tillväxttakt på 62%, är detta den högsta siffran i hela Europa. Som jämförelse har tillväxttakten varit 36 % i Spanien, 16 % i Storbritannien och 9 % i Frankrike.

Indexet från ECEPR, med stöd från Nordic Capital, mäter andelen av den arbetsföra befolkningen i Europa som är anställd i mycket kunskapsintensiva företag, i 31 länder och 277 regioner.

"De europeiska jobben inom brain business växer alltmer i södra och östra Europa. Huvudstadsregionerna i Sydeuropa, inklusive Frankrike, har 600 000 fler brain business-jobb än de västeuropeiska huvudstadsregionerna. Östeuropeiska huvudstadsregioner har dubbelt så många hjärnföretagsjobb jämfört med de nordiska huvudstadsregionerna", förklarar Nima Sanandaji, direktör för ECEPR.

Klas Tikkanen, Chief Operating Officer på Nordic Capital Advisors, tillägger: "Det finns en allmän trend i Europa att de länder som har haft den starkaste tillväxten av brain business-jobb, per capita, tenderar att vara de som har lägre skattenivåer som andel av BNP. Drygt en tredjedel av variationen i tillväxttakten för dessa kunskapsintensiva jobb kan förklaras av variationen i skattenivån. Konkurrenskraftiga skatter är en viktig faktor för att främja tillväxten av kunskapsintensiva arbetstillfällen."

IT och kommunikation särskilt starkt i Portugal

Av den arbetsföra befolkningen i Portugal är 1,6 procent anställda inom tekniksektorn. Dessutom arbetar 2 procent inom IT och kommunikation (IKT), medan 1,7 procent är anställda inom avancerade tjänster och 0,9 procent inom kreativa yrken. Totalt är 6,1 procent av de vuxna i Portugal anställda i hjärnföretag.

Schweiz, Sverige och Irland är de främsta kunskapsekonomierna i Europa

Koncentrationen av kunskapsintensiva jobb är högst i Schweiz, där hela 10,7 procent av befolkningen är sysselsatta i hjärnföretag. Sverige klättrar tillbaka till andra plats, efter att förra året ha överträffats av Irland. Irland har 10,0 procent av den vuxna befolkningen sysselsatt i hjärnföretag, nästan lika många som Sverige med 10,1 procent.

En viktig aspekt för att minska den regionala arbetslösheten

Indexet jämför 277 europeiska regioner baserat på andelen vuxna som är sysselsatta inom brain business-jobb, tillverkningsindustri och professionella tjänster. I en region där 10 procentenheter mer av befolkningen är sysselsatt i dessa värdeskapande sektorer är den genomsnittliga arbetslösheten 2,1 procent lägre, jämfört med den typiska europeiska regionen.

Koncentration av jobb inom brain business per capita

I alla tidigare utgåvor av detta index har den slovakiska huvudstadsregionen Bratislava haft den högsta koncentrationen av hjärnföretagsjobb per capita. I år klättrar Budapest upp till förstaplatsen, följt av Bratislava och Prag på tredje plats. Oberbayern, Paris, Stockholm, Oxfordregionen (Berkshire, Buckinghamshire och Oxfordshire), Köpenhamn, London och Bukarest är de övriga topp-10-regionerna. Fyra av regionerna i topp-10 återfinns i Östeuropa, tre i Västeuropa, två i Norden och en i Sydeuropa.

Styrkor i huvudkontor och ledning

Jämfört med resten av Europa har Portugal styrkor inom huvudkontor och ledning, samt design och andra kreativa yrken. Inom högteknologisk tillverkning släpar Portugal dock efter resten av Europa.

För mer information om denna rapport, besök European Center for Entrepreneurship and Policy Reform (ecepr.org).