Dessa åtgärder kommer bland annat att bidra till "mildare lokala temperaturer, luftrening och skapande av rekreations- och fritidsområden". Projektet syftar till att bekämpa effekterna av klimatförändringarna och främja den biologiska mångfalden.