Tillväxten beror till stor del på landets expanderande läkemedelssektor.

Credits: Pexels; Författare: @markus-winkler-1430818;

Landets statistikbyrå avslöjade att den fantastiska tillväxten under Q4 innebar att BNP för hela året uppgick till 1,8 procent och att man reviderade BNP-tillväxten under det tredje kvartalet till en ökning med 0,4 procent.