Skattebördan i Europa varierar kraftigt, och arbetstagare i Västeuropa och mer utvecklade länder betalar betydligt mer.

Danmark (55,9 procent), Österrike (55 procent) och Portugal (53 procent) är några av de länder som har de högsta inkomstskattesatserna.