Han uppfostrades som kalvinist och utbildades på kontinenten. Exponerad för sin tids religiösa kontroverser och imponerad av martyrernas tro bestämde han sig för att bli katolik. År 1596, vid sjutton års ålder, upptogs han i kyrkan i Louvain. Senare gick John på en rad olika katolska utbildningsinstitutioner, och så småningom sökte han inträde hos jesuiterna.


Han prästvigdes i Paris 1610 och bad att få bli skickad till Skottland, i hopp om att några katolska adelsmän där skulle hjälpa honom med tanke på hans härkomst. Eftersom han inte fann någon sådan begav han sig till London, sedan tillbaka till Paris och slutligen tillbaka till Skottland. Johns arbete var ganska framgångsrikt och fick många människor att återvända till tron.

Credits: PA; Författare: PA;

En tid senare blev han förrådd av en som utgav sig för att vara katolik. Efter att han gripits torterades han i fängelset i ett försök att få honom att avslöja namnen på andra katoliker, men han vägrade. Efter tre rättegångar dömdes John för högförräderi eftersom han konverterat protestanter till den katolska tron samt förnekat kungens andliga jurisdiktion genom att upprätthålla påvens andliga primat och fördöma ederna om överhöghet och trohet.


Den modige prästen dömdes till döden och hängdes i Glasgow 1615 vid 36 års ålder. Hans högtidsdag är den 10 mars.


Född: 1579

Död: 1615