Turister strömmar till stadens gamla tempel för att mata makakerna med färsk frukt och fotografera dem när de härjar på gatorna.

Men efter allt fler klagomål från invånarna tillkännagav naturvårdsmyndigheterna en plan för att samla in 2 500 av stadsaporna och placera dem i stora inhägnader.

Författare: Jon Algie;

Vissa människor har matat aporna i generationer och anser att de är en del av stadens identitet. Andra menar att makakpopulationen har vuxit sig för stor och äventyrar människors hälsa.