Systemet, som kallas PM-Surya Ghar, kommer att ge gratis el till 10 miljoner hem enligt uppskattningar, och utformningen av en nationell portal - ett slags Healthcare.gov för solpaneler - kommer att effektivisera processen för installation och betalning.

Credits: Unsplash; Författare: @vigneshwar;

År 2022 toppade den indiska solkraftsproduktionen på taket 11 gigawatt, vilket var 29 gigawatt under det nationella mål som sattes för ett decennium sedan

.