Solein odlas fram ur en mäktig mikroorganism med hjälp av CO2 och elektricitet. Resultatet, efter jäsning och torkning, är ett gulaktigt pulver som enligt tillverkarna kan ge en "riklig skörd som föds ur tomma intet"

.

Credits: Facebook; Författare: Solein;

Solar Foods, företaget bakom Solein, hoppas inledningsvis kunna producera 160 ton av det alternativa proteinet årligen - tillräckligt för cirka 5 miljoner måltider

. Solein

har redan fått godkännande för nya livsmedel i Singapore

.